O naszym serwisie Light

pozpsychiatria.polipragmatyk.pl

Serwis pozpsychiatria.polipragmatyk.pl to specjalistyczna, nieodpłatna wersja serwisu polipragmatyk.pl.

Serwis w czytelny sposób prezentuje wzajemny wpływ leków używanych w terapii psychiatrycznej i leków stosowanych jednocześnie u pacjenta w terapii innych chorób współistniejących lub innych stanów klinicznych.

Zakres leków używanych w terapii psychiatrycznej obejmuje: leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i inne.

Zbiór jednocześnie stosowanych u pacjenta leków obejmuje natomiast 100 najczęściej używanych molekuł (TOP 100).

Użytkownik wg swojej potrzeby może weryfikować interakcje dla pojedynczej substancji psychiatrycznej/pojedynczego leku psychiatrycznego lub całej grupy terapeutycznej.

Dodatkowo podczas weryfikacji interakcji lekowych następuje analiza działań niepożądanych leków. Serwis przedstawia informacje o istotnych klinicznie działaniach niepożądanych takich jak, działanie antycholinergiczne, wydłużenie odstępu QT, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, zaparcia czy ryzyko krwawienia, które mogą się dodatkowo sumować i zwiększać ryzyko toksyczności przy podaniu kilku leków jednocześnie.

Informacje o interakcjach i działaniach niepożądanych są prezentowane w sposób przejrzysty w postaci kolorowych ikon obrazujących stopień ryzyka ich wystąpienia. Serwis nie tylko ostrzega, ale także dostarcza zaleceń dotyczących obejścia lub kontrolowania problemu klinicznego, wynikającego z interakcji, np. sugerując alternatywny wybór leku lub kliniczny/laboratoryjny monitoring pacjenta.

Co ważne, serwis nie ostrzega w sposób nadmierny wprowadzając niepokój, a raczej kładzie nacisk na ostrzeżenia o konkretnym znaczeniu klinicznym dzięki zdefiniowaniu „progu alarmowego”. Rozwiązanie ze zdefiniowanym „progiem alarmowym” rozróżnia opisane w piśmiennictwie interakcje bez znaczenia klinicznego (A) / z niepewnym znaczeniem lub mogącym się zmieniać (B) od tych interakcji które są klinicznie istotne ale można ich uniknąć (C) lub też wymagana będzie zmiana leczenia (D).

A
Brak znaczenia klinicznego wzajemnego wpływu leków.
B
Kliniczne znaczenie wzajemnego wpływu leków jest niepewne i/lub może się zmienić.
Próg alarmowy
C
Wzajemny wpływ leków jest klinicznie istotny, można uniknąć ryzyka np. poprzez dostosowanie dawkowania.
D
Wzajemny wpływ leków jest klinicznie istotny, należy unikać łączenia wybranych substancji.

Serwis pozpsychiatria.polipragmatyk.pl korzysta z bazy wiedzy o interakcjach InxBase, opracowanej przez MedBase wraz z Karolinska Instiutet oraz dostosowanych do warunków polskich przez PHARMINDEX Poland.

Właściciel pozpsychiatria.polipragmatyk.pl zastrzega sobie możliwość prowadzenia na łamach tego serwisu działań promocyjnych/reklamowych dla podmiotów trzecich.